જો તમે નાની બચત થી દીકરી માટે મોટું ફંડ બનાવવા માંગતા હોવ તો આ યોજનામાં પૈસા રોકો.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નાની બચત યોજના છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) ખાતું ખૂબ જ ઓછી રકમ સાથે ખોલવું ખરેખર તે પરિવારો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે જેઓ નાની બચત દ્વારા દીકરીના લગ્ન અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પૈસા જમા કરવા માગે છે. નાની બચત યોજનાઓમાં, સમૃદ્ધિ યોજનામાં શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં, SSYમાં 7.6%ના દરે વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતામાં પણ રકમ રોકડ, ચેક, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા બેંક દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે તેવા કોઈપણ સાધન દ્વારા જમા કરી શકાય છે. વાર્ષિક 250 રૂપિયાનું રોકાણ કરીને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતું પણ ખોલાવી શકાય છે. જેમાં એક વર્ષમાં વધુમાં વધુ 1.50 લાખ રૂપિયા જમા કરાવી શકાય છે. આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કર મુક્તિ મેળવી શકાય છે.

દીકરી - જો તમે નાની બચત થી દીકરી માટે મોટું ફંડ બનાવવા માંગતા હોવ તો આ યોજનામાં પૈસા રોકો.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, ફક્ત તે જ પુત્રીનું ખાતું ખોલી શકાય છે, જેની ઉંમર 10 વર્ષથી ઓછી હોય. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતું પોસ્ટ ઓફિસની કોઈપણ અધિકૃત શાખા અથવા વેપારી શાખામાં ખોલી શકાય છે. આ ખાતું બાળકીના માતા-પિતા અથવા કાનૂની વાલી ખોલી શકે છે. બાળકીના નામે માત્ર એક જ ખાતું ખોલાવી શકાય છે. માતા-પિતા એક છોકરી માટે બે સુકન્યા યોજના ખાતા ખોલાવી શકતા નથી. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતું ખોલવા માટે છોકરી પાસે જન્મ પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. આ સિવાય માતા-પિતાના અન્ય કેટલાક દસ્તાવેજો પણ જરૂરી છે.

આ ખાતામાં 15 વર્ષ સુધી પૈસા જમા કરાવી શકાય છે. મતલબ કે જો માતા-પિતા 9 વર્ષની છોકરીનું આ ખાતું ખોલાવે છે, તો તે છોકરી 24 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી આ ખાતામાં રોકાણ કરી શકે છે. આ યોજના 21 વર્ષમાં પરિપક્વ થાય છે. આમાં પંદર વર્ષ માટે જ પૈસા જમા કરાવવાના હોય છે. પુત્રી બહુમતી પ્રાપ્ત કર્યા પછી એટલે કે 18 વર્ષ પછી, તે પ્રથમ વખત આ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકે છે. તે 21 વર્ષની ઉંમરે ખાતામાં જમા તમામ પૈસા ઉપાડી શકે છે.

You cannot copy content of this page