વિશ્વમાં આબોહવા પરિવર્તન થી ક્યા જીવો ની વસ્તી ને છે ખતરો…

આબોહવા પરિવર્તન - વિશ્વમાં આબોહવા પરિવર્તન થી ક્યા જીવો ની વસ્તી ને છે ખતરો...

પર્યાવરણીય અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિશ્વભરમાં પક્ષીઓની વસ્તીમાં ઝડપથી ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેમાં મોટાભાગની પ્રજાતિઓ ભયંકર … Read more about વિશ્વમાં આબોહવા પરિવર્તન થી ક્યા જીવો ની વસ્તી ને છે ખતરો…

એક મેડિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ‘ક્લાઇમેટ ચેન્જ’ થી રોગચાળા માં વધારો થઇ શકે છે. મનુષ્યો એ બચવા શું કરવું…

cc vs gw vs wx - એક મેડિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા 'ક્લાઇમેટ ચેન્જ' થી રોગચાળા માં વધારો થઇ શકે છે. મનુષ્યો એ બચવા શું કરવું...

જ્યોર્જટાઉન યુનિવર્સિટી મેડિકલ સેન્ટરના નવા અભ્યાસ મુજબ, માનવ વસ્તી અને મોટા પાયે આબોહવા પરિવર્તનને કારણે પૃથ્વીનું વધતું તાપમાન … Read more about એક મેડિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ‘ક્લાઇમેટ ચેન્જ’ થી રોગચાળા માં વધારો થઇ શકે છે. મનુષ્યો એ બચવા શું કરવું…

You cannot copy content of this page