Tag Archives: Climate change

એક મેડિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ‘ક્લાઇમેટ ચેન્જ’ થી રોગચાળા માં વધારો થઇ શકે છે. મનુષ્યો એ બચવા શું કરવું…

cc vs gw vs wx 768px - એક મેડિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા 'ક્લાઇમેટ ચેન્જ' થી રોગચાળા માં વધારો થઇ શકે છે. મનુષ્યો એ બચવા શું કરવું...

જ્યોર્જટાઉન યુનિવર્સિટી મેડિકલ સેન્ટરના નવા અભ્યાસ મુજબ, માનવ વસ્તી અને મોટા પાયે આબોહવા પરિવર્તનને કારણે પૃથ્વીનું વધતું તાપમાન જંગલી પ્રાણીઓને આ પ્રદેશ તરફ બળજબરીથી સ્થળાંતર તરફ દોરી જશે. આ ફેરફાર મનુષ્યો માટે વાયરલ જમ્પના જોખમમાં ભારે વધારો કરી શકે છે જે આગામી રોગચાળાના ઉદય તરફ દોરી શકે છે.આબોહવા પરિવર્તન અને …

Read More »
You cannot copy content of this page