એક ઝલક, નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આટકોટની કે.ડી. પરવડિયા હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરાયું.

PM Modi at Atkot - એક ઝલક, નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આટકોટની કે.ડી. પરવડિયા હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરાયું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે આટકોટમાં ભાજપના નેતા ભરત બોઘરા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી 40 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત કે.ડી.પરેવાડિયા મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી … Read more about એક ઝલક, નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આટકોટની કે.ડી. પરવડિયા હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરાયું.

You cannot copy content of this page