જાણો ભારતના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની કોણ હતા?

mangal pandey - જાણો ભારતના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની કોણ હતા?

મંગલ પાંડે, (જન્મ જુલાઈ 19, 1827, અકબરપુર, ભારત—મૃત્યુ 8 એપ્રિલ, 1857, બેરકપુર), ભારતીય સૈનિક કે જેમણે 29 માર્ચ, … Read more about જાણો ભારતના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની કોણ હતા?

You cannot copy content of this page